Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin, ametoktradiinin, amisulbromin, bupirimaatin, klofentetsiinin, etefonin, etirimolin, fluopikolidin, imatsapikin, propamokarbin, pyraklostrobiinin ja tau-fluvalinaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - määräaika: 6/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2,4,5-T:n, barbaanin, binapakryylin, bromofossietyylin, kamfekloorin (toksafeenin), klorbufaamin, kloroksuronin, klotsolinaatin, DNOC:n, diallaatin, dinosebin, dinoterbin, dioksationin, etyleenioksidin, fentina-asetaatin, fentinahydroksidin, flusykloksuronin, flukytrinaatin, formotionin, mekarbaamin, metakrifossin, monolinuronin, fenotriinin, profaamin, pyratsofossin, kinalfossin, resmetriinin, teknatseenin ja vinklotsoliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - määräaika: 6/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätösten 2009/568/EY, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU ja 2012/481/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - määräaika: 25/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III muuttamisesta (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - määräaika: 27/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja VI muuttamisesta (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - määräaika: 27/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi sisä- ja ulkomaaleille ja -lakoille annetun päätöksen 2014/312/EU muuttamisesta (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - määräaika: 26/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan osalta (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - määräaika: 24/5/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö