Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 11. ožujka 2015. - Strasbourg

2. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za acetamiprid, ametoktradin, amisulbrom, bupirimat, klofentezin, etefon, etirimol, fluopikolid, imazapik, propamokarb, piraklostrobin i tau-fluvalinat u ili na određenim proizvodima (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - : 6/5/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 2,4,5-T, barban, binapakril, bromofos-etil, kamfeklor (toksafen), klorbufam, kloroksuron, klozolinat, DNOC, di-alat, dinoseb, dinoterb, dioksation, etilen oksid, fentin acetat, fentin hidroksid, flucikloksuron, flucitrinat, formotion, mekarbam, metakrifos, monolinuron, fenotrin, profam, pirazofos, kvinalfos, rezmetrin, teknazen i vinklozolin u ili na određenim proizvodima (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - : 6/5/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni odluka 2009/568/EZ, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU i 2012/481/EU radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - : 25/5/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - : 27/5/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - : 27/5/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke 2014/312/EU o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - : 26/5/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni, što se tiče trgovine vrstama divlje faune i flore, Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - : 24/5/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti