Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. marts - Strasbūra

2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz acetamiprīda, ametoktradīna, amizulbroma, bupirimāta, klofentezīna, etefona, etirimola, fluopikolīda, imazapika, propamokarba, piraklostrobīna un taufluvalināta maksimāli pieļaujamajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - termiņš: 6/5/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz 2,4,5-T, barbāna, binapakrila, bromfosetila, kamfehlora (toksafēna), hlorbufāma, hlorksurona, hlozolināta, DNOC, diallāta, dinoseba, dinoterba, dioksationa, etilēnoksīda, fentīnacetāta, fentīnhidroksīda, flucikloksurona, flucitrināta, formotiona, mekarbāma, metakrifosa, monolinurona, fenotrīna, profāma, pirazofosa, hinalfosa, resmetrīna, teknazēna un vinklozolīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - termiņš: 6/5/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumus 2009/568/EK, 2011/333/ES, 2011/381/ES, 2012/448/ES un 2012/481/ES, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - termiņš: 25/5/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - termiņš: 27/5/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza II un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - termiņš: 27/5/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2014/312/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētajām krāsām un lakām (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - termiņš: 26/5/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - termiņš: 24/5/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Juridisks paziņojums - Privātuma politika