Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 11. marec 2015 - Strasbourg

2. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid, ametoktradin, amisulbrom, bupirimat, klofentezin, etefon, etirimol, fluopikolid, imazapik, propamokarb, piraklostrobin in tau-fluvalinat v ali na nekaterih proizvodih (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - rok: 6/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 2,4,5-T, barban, binapakril, bromofos-etil, kamfeklor (toksafen), klorbufam, kloroksuron, klozolinat, DNOC, dialat, dinozeb, dinoterb, dioksation, etilen oksid, fentin acetat, fentin hidroksid, flucikloksuron, flucitrinat, formotion, mekarbam, metakrifos, monolinuron, fenotrin, profam, pirazofos, kvinalfos, resmetrin, teknazen in vinklozolin v ali na nekaterih proizvodih (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - rok: 6/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi odločb 2009/568/ES, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU in 2012/481/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje nekaterim proizvodom (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - rok: 25/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - rok: 27/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - rok: 27/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Sklepa 2014/312/EU o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za notranje in zunanje barve in lake (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - rok: 26/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 glede trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - rok: 24/5/2015)
posredovano pristojni: ENVI.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov