Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. března 2015 - Štrasburk

3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. února 2015
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 529/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro posouzení, jak podstatné jsou rozšíření a změny interních přístupů při výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 4. března 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce ((C(2015)00361 – 2015/2545(DEA)))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 30. ledna 2015, na žádost příslušného výboru – do 30. dubna 2015.
předáno příslušnému výboru: ECON.

Právní upozornění - Ochrana soukromí