Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg

3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. februar 2015
Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 529/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af de interne metoder ved fastsættelse af kapitalgrundlagskrav for markedsrisiko (C(2015)01365 –2015/2591(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. marts 2015
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. januar 2015 på anmodning fra det kompetente udvalg, indtil den 30. april 2015.
Henvist til kor. udv.: ECON

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik