Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 muuttamisesta (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. helmikuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) N:o 575/2013 täydentämistä koskevan delegoidun asetuksen (EU) N:o 529/2014 muuttamisesta markkinariskin omien varojen vaatimusten laskennassa sovellettavien sisäisten menetelmien laajennusten ja muutosten olennaisuuden arvioinnissa käytettävien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 4. maaliskuuta 2015
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laitoksia koskevien omien varojen vaatimusten alalla annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2015 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä 30. huhtikuuta 2015 saakka
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö