Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 11. ožujka 2015. - Strasbourg

3. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 673/2005 o uvođenju dodatnih carina na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. veljače 2015.
Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 529/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za procjenu značaja proširenja i promjena internih pristupa pri izračunu kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 4. ožujka 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (C(2015)00361 - 2015/2545(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 30. siječnja 2015., na zahtjev nadležnog odbora do 30 travnja 2015.
Upućeno nadležnom odboru: ECON.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti