Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg

3. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 673/2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. februára 2015
pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 529/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na posudzovanie závažnosti rozšírení a zmien interných prístupov pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 4. marca 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (C(2015)00361 - 2015/2545(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. januára 2015 na žiadosť príslušného výboru, do 30. apríla 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia