Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 11. marec 2015 - Strasbourg

3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 673/2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (C(2015)01264 – 2015/2585(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. februarja 2015
Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (C(2015)01365 – 2015/2591(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 4. marca 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (C(2015)00361 - 2015/2545(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 30. januarja 2015, na zahtevo pristojnega odbora do dne 30. aprila 2015.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov