Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург

4. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Комисията и Съда

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 12/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1/2015 - Раздел VI - Съд на ЕС (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 11/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (2015/2048(IMM)) - JURI - Докладчик: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Сергей Станишев (2014/2259(IMM)) - JURI - Докладчик: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

Правна информация - Политика за поверителност