Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από την Επιτροπή και το Δικαστήριο

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 12/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 1/2015 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 13/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 11/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (2015/2048(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev (2014/2259(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου