Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg

4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Komisie a Súdneho dvora

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 12/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 1/2015 - Oddiel IV - Súdny dvor (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 13/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 11/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

- Správa o žiadosti o zbavenie Theodorosa Zagorakisa poslaneckej imunity (2015/2048(IMM)) - výbor JURI - spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie poslaneckej imunity Sergeja Staniševa (2014/2259(IMM)) - výbor JURI - spravodajca: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia