Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2015 - Strasbourg

4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från kommissionen och domstolen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0023/2015 - C8-0045/2015 - 2015/2050(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 1/2015- Avsnitt IV - Domstolen (N8-0024/2015 - C8-0046/2015 - 2015/2054(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 13/2015 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0025/2015 - C8-0055/2015 - 2015/2055(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 11/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0026/2015 - C8-0060/2015 - 2015/2057(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (2015/2048(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Sergei Stanishevs immunitet (2014/2259(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy