Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 marca 2015 r. - Strasburg

5. Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 lutego 2015 (pkt 2 protokołu z dnia 12.2.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini i Emil Radev w imieniu grupy PPE, w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev);

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa i Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D, w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015);

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek i Beata Gosiewska w imieniu grupy ECR, w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0219/2015);

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0220/2015);

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, w sprawie walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0226/2015);

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych w internecie (2015/2564(RSP)) (B8-0227/2015).

Głosowanie: pkt 9.18 protokołu z dnia 11.3.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności