Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg

5. Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (2015/2564(RSP))

Rozprava sa konala 12. februára 2015 (bod 2 zápisnice zo dňa 12.2.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini a Emil Radev v mene skupiny PPE o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev);

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa a Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015);

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek a Beata Gosiewska v mene skupiny ECR o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete (2015/2564(RSP)) (B8-0219/2015);

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete (2015/2564(RSP)) (B8-0220/2015);

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete (2015/2564(RSP)) (B8-0226/2015);

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (2015/2564(RSP)) (B8-0227/2015).

Hlasovanie: bod 9.18 zápisnice zo dňa 11.3.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia