Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 mars 2015 - Strasbourg

5. Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP))

Debatten hölls den 12 februari 2015 (punkt 2 i protokollet av den 12.2.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Kinga Gál, Traian Ungureanu, József Nagy, Lara Comi, Theodoros Zagorakis, Maria Spyraki, Barbara Matera, Alessandra Mussolini och Emil Radev för PPE-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)) (B8-0217/2015/rev),

- Birgit Sippel, Miriam Dalli, Silvia Costa och Viorica Dăncilă för S&D-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)) (B8-0218/2015),

- Timothy Kirkhope, Julie Girling, Jørn Dohrmann, Helga Stevens, Beatrix von Storch, Emma McClarkin, Jussi Halla-aho, Ruža Tomašić, Daniel Dalton, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Józef Gróbarczyk, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek och Beata Gosiewska för ECR-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)). (B8-0219/2015),

- Laura Ferrara, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Valentinas Mazuronis och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)) (B8-0220/2015),

- Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal och Dita Charanzová för ALDE-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)) (B8-0226/2015),

- Martina Anderson, Kateřina Konečná, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (2015/2564(RSP)) (B8-0227/2015).

Omröstning: punkt 9.18 i protokollet av den 11.3.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy