Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург

6. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 - 20 март 2015 г.) (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 - 20 март 2015 г.) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета), Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emmanouil Glezos, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Andrzej Duda, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, независим член на ЕП, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Ashley Fox, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote и Harald Vilimsky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Esteban González Pons, Jeppe Kofod и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić и João Ferreira.

Изказаха се: Frans Timmermans и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност