Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 maart 2015 - Straatsburg

6. Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2015) (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2015) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad), Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emmanouil Glezos, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Andrzej Duda, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, niet-fractiegebonden lid, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Ashley Fox, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote en Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, Jeppe Kofod en Pervenche Berès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid