Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 marca 2015 r. - Strasburg

6. Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2015 r.) (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2015 r.) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady), Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Emmanouila Glezosa, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnew, Andrzej Duda w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Marcel de Graaff niezrzeszony, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Ashley Fox, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote i Harald Vilimsky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Esteban González Pons, Jeppe Kofod i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić i João Ferreira.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności