Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg

6. Príprava zasadnutia Európskej rady (19. – 20. marca 2015) (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady (19. – 20. marca 2015) (2014/2941(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady), Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Emmanouil Glezos, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Andrzej Duda v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff – nezaradený poslanec, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Ashley Fox, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Neoklis Sylikiotis, David Borrelli, Konstantinos Papadakis, Andrzej Grzyb, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Kathleen Van Brempt, Notis Marias, Rolandas Paksas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ildikó Gáll-Pelcz, Marine Le Pen, Alain Lamassoure, Matthias Groote a Harald Vilimsky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, Jeppe Kofod a Pervenche Berès.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić a João Ferreira.

Vystúpili: Frans Timmermans a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia