Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2212(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0018/2015

Rozpravy :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Hlasování :

PV 11/03/2015 - 9.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0069

Zápis
Středa, 11. března 2015 - Štrasburk

7. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2015 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 – Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2015 [2014/2221(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 [2014/2222(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015 [2014/2212(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (zpravodaj) uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Ildikó Gáll-Pelcz a Sergio Gutiérrez Prieto uvedli zprávy.

Vystoupili: Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady), Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise), Marianne Thyssen (členka Komise) a Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Jean Arthuis (navrhovatel výboru BUDG), Giorgos Grammatikakis (navrhovatel výboru ENVI), Sofia Ribeiro za skupinu PPE, Alfred Sant za skupinu S&D, Sampo Terho za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Mara Bizzotto – nezařazená poslankyně, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas a Verónica Lope Fontagné.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică a Csaba Sógor.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz a Sergio Gutiérrez Prieto.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.15 zápisu ze dne 11.3.2015, bod 9.16 zápisu ze dne 11.3.2015 a bod 9.17 zápisu ze dne 11.3.2015.

Vystoupil Bruno Gollnisch.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupil Bruno Gollnisch.

Právní upozornění - Ochrana soukromí