Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2212(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0018/2015

Forhandlinger :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Afstemninger :

PV 11/03/2015 - 9.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0069

Protokol
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg

7. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2015 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015 - Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015 (forhandling)
CRE

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2015 [2014/2221(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015 [2014/2222(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Betænkning om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015 [2014/2212(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (ordfører) forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Ildikó Gáll-Pelcz og Sergio Gutiérrez Prieto forelagde deres betænkninger.

Talere: Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet), Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen), Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) og Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Jean Arthuis (ordfører for udtalelse fra BUDG), Giorgos Grammatikakis (ordfører for udtalelse fra ENVI), Sofia Ribeiro for PPE-Gruppen, Alfred Sant for S&D-Gruppen, Sampo Terho for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Mara Bizzotto, løsgænger, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas og Verónica Lope Fontagné.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică og Csaba Sógor.

Talere: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz og Sergio Gutiérrez Prieto.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.15 i protokollen af 11.3.2015, punkt 9.16 i protokollen af 11.3.2015 og punkt 9.17 i protokollen af 11.3.2015.

Indlæg af Bruno Gollnisch.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Indlæg af Bruno Gollnisch.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik