Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2212(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0018/2015

Arutelud :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Hääletused :

PV 11/03/2015 - 9.17
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0069

Protokoll
Kolmapäev, 11. märts 2015 - Strasbourg

7. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine Euroopa 2015. aasta poolaasta raames (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2014/2221(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2014/2222(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Raport ühtse turu juhtimise kohta Euroopa 2015. aasta poolaasta raames [2014/2212(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (raportöör) tutvustas oma raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Ildikó Gáll-Pelcz ja Sergio Gutiérrez Prieto tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja), Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident), Marianne Thyssen (komisjoni liige) ja Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jean Arthuis (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Giorgos Grammatikakis (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Sofia Ribeiro fraktsiooni PPE nimel, Alfred Sant fraktsiooni S&D nimel, Sampo Terho fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto (fraktsioonilise kuuluvuseta), Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas ja Verónica Lope Fontagné.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică ja Csaba Sógor.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2015protokoll punkt 9.1511.3.2015protokoll punkt 9.16 ja 11.3.2015protokoll punkt 9.17.

Sõna võttis Bruno Gollnisch.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võttis Bruno Gollnisch.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika