Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2212(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0018/2015

Viták :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Szavazatok :

PV 11/03/2015 - 9.17
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0069

Jegyzőkönyv
2015. március 11., Szerda - Strasbourg

7. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés – A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai – Az egységes piac irányítása a 2015-ös európai szemeszteren belül (vita)
CRE

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2015. évi éves növekedési jelentés [2014/2221(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2015. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2014/2222(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Jelentés a 2015-ös európai szemeszteren belül az egységes piac irányításáról [2014/2212(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Gáll-Pelcz Ildikó (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (előadó) bemutatja jelentését.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Gáll-Pelcz Ildikó és Sergio Gutiérrez Prieto bemutatják jelentésüket.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke), Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke), Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) és Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jean Arthuis (a BUDG bizottság véleményének előadója), Giorgos Grammatikakis (az ENVI bizottság véleményének előadója), Sofia Ribeiro, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alfred Sant, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sampo Terho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, független, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas és Verónica Lope Fontagné.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică és Sógor Csaba.

Felszólal: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Gáll-Pelcz Ildikó és Sergio Gutiérrez Prieto.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.15. pont , 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.16. pont és 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.17. pont .

Felszólal: Bruno Gollnisch.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Bruno Gollnisch.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat