Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2212(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0018/2015

Debatai :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Balsavimas :

PV 11/03/2015 - 9.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0069

Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. kovo 11 d. - Strasbūras

7. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2015 m. metinė augimo apžvalga - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje - Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (diskusijos)
CRE

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2015 m. metinė augimo apžvalga“ [2014/2221(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje“ [2014/2222(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą [2014/2212(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (pranešėjas) pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Ildikó Gáll-Pelcz ir Sergio Gutiérrez Prieto pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Marianne Thyssen (Komisijos narė) ir Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jean Arthuis (BUDG komiteto nuomonės referentas), Giorgos Grammatikakis (ENVI komiteto nuomonės referentas), Sofia Ribeiro PPE frakcijos vardu, Alfred Sant S&D frakcijos vardu, Sampo Terho ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Mara Bizzotto, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas ir Verónica Lope Fontagné.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică ir Csaba Sógor.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz ir Sergio Gutiérrez Prieto.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.15 punktas, 9.16 punktas ir 9.17 punktas.

Kalbėjo Bruno Gollnisch.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Bruno Gollnisch.

Teisinė informacija - Privatumo politika