Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2212(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0018/2015

Debatten :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Stemmingen :

PV 11/03/2015 - 9.17
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0069

Notulen
Woensdag 11 maart 2015 - Straatsburg

7. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 [2014/2221(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 [2014/2222(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Verslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 [2014/2212(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (rapporteur) presenteert zijn verslag.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Ildikó Gáll-Pelcz en Sergio Gutiérrez Prieto presenteren hun verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad), Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie), Marianne Thyssen (lid van de Commissie) en Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jean Arthuis (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Giorgos Grammatikakis (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Sofia Ribeiro, namens de PPE-Fractie, Alfred Sant, namens de S&D-Fractie, Sampo Terho, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas en Verónica Lope Fontagné.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz en Sergio Gutiérrez Prieto.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.15 van de notulen van 11.3.2015, punt 9.16 van de notulen van 11.3.2015 en punt 9.17 van de notulen van 11.3.2015.

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch.

Juridische mededeling - Privacybeleid