Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2212(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0018/2015

Dezbateri :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Voturi :

PV 11/03/2015 - 9.17
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0069

Proces-verbal
Miercuri, 11 martie 2015 - Strasbourg

7. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2015 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 - Guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2015 (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2015 (2014/2221(INI)) - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2015 (2014/2222(INI)) - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Raport referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2015 (2014/2212(INI)) - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (raportor) și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Ildikó Gáll-Pelcz și Sergio Gutiérrez Prieto și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului), Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei), Marianne Thyssen (membră a Comisiei) și Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jean Arthuis (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Giorgos Grammatikakis (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Sofia Ribeiro, în numele Grupului PPE, Alfred Sant, în numele Grupului S&D, Sampo Terho, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, neafiliată, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas și Verónica Lope Fontagné.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică și Csaba Sógor.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz și Sergio Gutiérrez Prieto.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.15 al PV din 11.3.2015, punctul 9.16 al PV din 11.3.2015 și punctul 9.17 al PV din 11.3.2015.

A intervenit Bruno Gollnisch.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

A intervenit Bruno Gollnisch.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate