Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2212(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0018/2015

Rozpravy :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Hlasovanie :

PV 11/03/2015 - 9.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0069

Zápisnica
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg

7. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2015 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2015 - Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015 (rozprava)
CRE

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu 2015 [2014/2221(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2015 [2014/2222(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015 [2014/2212(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Dariusz Rosati (spravodajca) uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Ildikó Gáll-Pelcz a Sergio Gutiérrez Prieto uviedli správu.

Vystúpili: Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady), Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie), Marianne Thyssen (členka Komisie) a Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jean Arthuis (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Giorgos Grammatikakis (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Sofia Ribeiro v mene skupiny PPE, Alfred Sant v mene skupiny S&D, Sampo Terho v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto – nezaradená poslankyňa, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, Antanas Guoga, Marisa Matias, Monika Vana, Patrick O'Flynn, Hans Jansen, Burkhard Balz, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Enrique Calvet Chambon, Inês Cristina Zuber, Pascal Durand, Marco Zullo, Gerolf Annemans, David Casa, Jutta Steinruck, Bernd Lucke, Lampros Fountoulis, Andreas Schwab, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Pablo Zalba Bidegain, Brando Benifei, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova, Nicola Danti, Esther de Lange, Marc Tarabella, Tom Vandenkendelaere, Othmar Karas a Verónica Lope Fontagné.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dominique Bilde, Marco Valli, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică a Csaba Sógor.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dariusz Rosati, Ildikó Gáll-Pelcz a Sergio Gutiérrez Prieto.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.15 zápisnice zo dňa 11.3.2015, bod 9.16 zápisnice zo dňa 11.3.2015 a bod 9.17 zápisnice zo dňa 11.3.2015.

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia