Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. března 2015 - Štrasburk

8. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin GUE/NGL a S&D následující žádosti o jmenování:

výbor ITRE: Miguel Urbán Crespo, kterým je nahrazen Pablo Echenique

výbor ENVI: Pablo Echenique, kterým je nahrazena Teresa Rodriguez-Rubio

výbor FEMM: Pina Picierno

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Miguel Urbán Crespo, kterým je nahrazena Teresa Rodriguez-Rubio

delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií: Miguel Urbán Crespo, kterým je nahrazena Teresa Rodriguez-Rubio.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí