Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg

8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín GUE/NGL a S&D tieto žiadosti o menovania:

výbor ITRE: Miguel Urbán Crespo namiesto Pabla Echeniqua

výbor ENVI: Pablo Echenique namiesto Teresy Rodriguez-Rubiovej

výbor FEMM: Pina Picierno

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Miguel Urbán Crespo namiesto Teresy Rodriguez-Rubiovej

Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu: Miguel Urbán Crespo namiesto Teresy Rodriguez-Rubiovej.

Pokiaľ do schválenia tejto zápisnice nebudu predložené žiadne námietky, tieto menovania sa budú považovať za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia