Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0274(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0038/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0038/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0058

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

9.6. Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποιημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο [14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0058)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη σύναψη της τροποποιηθείσας συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου