Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 maart 2015 - Straatsburg

9.8. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Sergei Stanishev (artikel 150 van het Reglement)

Verslag over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Sergei Stanishev [2014/2259(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0060)

Juridische mededeling - Privacybeleid