Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 martie 2015 - Strasbourg

9.8. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Serghei Stanişev (articolul 150 din Regulamentul de procedură)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Serghei Stanişev (2014/2259(IMM)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0060)

Notă juridică - Politica de confidențialitate