Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2564(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0217/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0070

Pöytäkirja
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

9.18. Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (äänestys)
CRE

Keskustelu käytiin 12. helmikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 12.2.2015, kohta 2)

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 11. maaliskuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 11.3.2015, kohta 5).

Päätöslauselmaesitykset B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 ja B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0217/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 ja B8-0226/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera ja Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo ja Zigmantas Balčytis S&D-ryhmän puolesta;

Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta;

Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0070)

(Päätöslauselmaesitys B8-0227/2015 raukesi.)

°
° ° °

Bruno Gollnisch käytti työjärjestyspuheenvuoron Euroopan petostentorjuntavirastossa käynnistetystä tutkinnasta Front national -puolueen Euroopan parlamentin jäsenten avustajista ja ilmaisi vastalauseensa sen johdosta, että tutkinta julkistettiin (puhemies totesi, että parlamentin puhemiehelle ilmoitetaan asiasta).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö