Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2564(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0217/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0070

Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. kovo 11 d. - Strasbūras

9.18. Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (balsavimas)
Stenograma

Diskusijos vyko12 vasario 2015 ( 2 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. kovo 11 d. ( 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 ir B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0217/2015

(keičia B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 ir B8-0226/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera ir Kinga Gál PPE frakcijos vardu;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo ir Zigmantas Balčytis S&D frakcijos vardu;

Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel ir Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu;

Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0070)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0227/2015 anuliuotas.)

°
° ° °

Kalbėjo Bruno Gollnisch, jis pateikė pasiūlymą dėl procedūros dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos prašymo pateikti nuomonę dėl Parlamento narių, priklausančių Nacionaliniam frontui, padėjėjų ir protestavo dėl to, kad jis buvo paviešintas (Pirmininkė nurodė, kad Parlamento Pirmininkas bus apie tai informuotas).

Teisinė informacija - Privatumo politika