Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2564(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0217/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0070

Notulen
Woensdag 11 maart 2015 - Straatsburg

9.18. Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (stemming)
Volledige verslagen

Het debat heeft plaatsgevonden op12 februari 2015 (punt 2 van de notulen van 12.2.2015)

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 11 maart 2015 (punt 5 van de notulen van 11.3.2015).

Ontwerpresoluties B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 en B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0217/2015

(ter vervanging van B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 en B8-0226/2015):

ingediend door de volgende leden:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera en Kinga Gál, namens de PPE-Fractie;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo en Zigmantas Balčytis, namens de S&D-Fractie;

Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel en Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie;

Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0070)

(Ontwerpresolutie B8-0227/2015 komt te vervallen.)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, voor een motie van orde, inzake de raadpleging van het Europees Bureau voor fraudebestrijding betreffende de parlementaire medewerkers van het Front national en om te protesteren tegen het feit dat dit openbaar is gemaakt (de Voorzitter merkt op dat de Voorzitter van het Parlement hiervan op de hoogte zal worden gebracht).

Juridische mededeling - Privacybeleid