Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2564(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0217/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0070

Protokół
Środa, 11 marca 2015 r. - Strasburg

9.18. Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (głosowanie)
CRE

Debata odbyła się dnia 12 lutego 2015 r. (pkt 2 protokołu z dnia 12.2.2015)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 11 marca 2015 (pkt 5 protokołu z dnia 11.3.2015).

Projekty rezolucji B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 i B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0217/2015

(zastępujący B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 i B8-0226/2015):

złożony przez następujących posłów:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera i Kinga Gál w imieniu grupy PPE;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo i Zigmantas Balčytis w imieniu grupy S&D;

Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel i Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE;

Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0070)

(Projekt rezolucji B8-0227/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

°
° ° °

Głos zabrał Bruno Gollnisch, z wnioskiem porządkowym dotyczącym zwrócenia się do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w sprawie asystentów parlamentarnych posłów Frontu Narodowego i aby zaprotestować przeciwko upublicznieniu tego faktu (przewodnicząca oświadczyła, że przewodniczący Parlamentu zostanie o tym poinformowany).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności