Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2564(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0217/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0070

Proces-verbal
Miercuri, 11 martie 2015 - Strasbourg

9.18. Combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor pe internet (vot)
Stenograma

Dezbaterea a avut loc la 12 februarie 2015 (punctul 2 al PV din 12.2.2015)

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 11 martie 2015 (punctul 5 al PV din 11.3.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 și B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0217/2015

(care înlocuiește B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 și B8-0226/2015):

depusă de următorii deputați:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera și Kinga Gál, în numele Grupului PPE;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo și Zigmantas Balčytis, în numele Grupului S&D;

Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel și Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE;

Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0070)

(Propunerea de rezoluție B8-0227/2015 a devenit caducă.)

°
° ° °

A intervenit Bruno Gollnisch, pentru o problemă de procedură privind sesizarea Oficiul European de Luptă Antifraudă cu privire la asistenții parlamentari ai deputaților din partea Frontului Național și pentru a protesta pentru că această chestiune a fost făcută publică (Președinta a menționat că Președintele Parlamentului va fi informat cu privire la acest subiect).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate