Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2564(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0217/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0070

Zápisnica
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg

9.18. Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu (hlasovanie)
Doslovný zápis

Rozprava sa uskutočnila12. februára 2015 (bod 2 zápisnice zo dňa 12.2.2015)

Návrhy uznesenia boli oznámené 11. marca 2015 (bod 5 zápisnice zo dňa 11.3.2015).

Návrhy uznesenia B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 a B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0217/2015

(nahrádzajúci B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 a B8-0226/2015):

podaný týmito poslancami:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera a Kinga Gál v mene skupiny PPE;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo a Zigmantas Balčytis v mene skupiny S&D;

Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel a Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE;

Laura Ferrara v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0070)

(Návrh uznesenia B8-0227/2015 sa stal bezpredmetným.)

°
° ° °

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch s procesným návrhom v súvislosti s tým, že Európsky úrad pre boj proti podvodom bol požiadaný o prešetrenie prípadu parlamentných asistentov Národného frontu, a aby protestoval proti zverejneniu tejto žiadosti (predsedníčka uviedla, že predseda Parlamentu o tom bude informovaný).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia