Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 marca 2015 r. - Strasburg

9. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aby przypomnieć, że 11 marca przypada Europejski Dzień Ofiar Terroryzmu, i Eleonora Forenza, aby zażądać sankcji wobec Gianluki Buonanno z powodu jego słów, które uznała za rasistowskie (przewodnicząca informuje, że przewodniczący Parlamentu wypowiedział się już w tej sprawie).


9.1. Wspólne reguły przywozu z niektórych państw trzecich ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (wersja przekształcona) [COM(2014)0323 - C8-0014/2014- 2014/0168(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0053)


9.2. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Republiką Czarnogóry ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (tekst jednolity) [COM(2014)0374 - C8-0035/2014 - 2014/0190(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0054)


9.3. Unijne kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi unijnymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (tekst jednolity) [COM(2014)0594 - C8-0169/2014 - 2014/0276(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0055)


9.4. Przywóz do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (tekst jednolity) [COM(2014)0586 - C8-0166/2014 - 2014/0272(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0056)


9.5. Zawieszenie niektórych koncesji związanych z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zawieszającego niektóre koncesje związane z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (tekst jednolity) [COM(2014)0593 - C8-0170/2014 - 2014/0275(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0057)


9.6. Powołanie Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przyjęcia, w imieniu Unii Europejskiej, zmienionego Porozumienia w sprawie powołania Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego [14993/2014 - C8-0027/2015 - 2014/0274(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0058)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy z poprawkami.


9.7. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (art. 150 Regulaminu)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa [2015/2048(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0059)


9.8. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Sergeja Stanisheva (art. 150 Regulaminu)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego Sergeja Stanisheva [2014/2259(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca Andrzej Duda (A8-0045/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0060)


9.9. Wytyczne dla budżetu na rok 2016: sekcja 3 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2016: sekcja 3 [2015/2008(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0061)


9.10. Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2013 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych [2014/2155(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0062)


9.11. Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2014 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0211/2015 (2014/2947(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0063)


9.12. Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0212/2015 (2014/2948(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0064)


9.13. Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0065)


9.14. Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0066)


9.15. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2015 [2014/2221(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0067)


9.16. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienia i aspektów społecznych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. [2014/2222(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0068)


9.17. Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 [2014/2212(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0069)


9.18. Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 lutego 2015 r. (pkt 2 protokołu z dnia 12.2.2015)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 11 marca 2015 (pkt 5 protokołu z dnia 11.3.2015).

Projekty rezolucji B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015 i B8-0227/2015 (2015/2564(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0217/2015

(zastępujący B8-0217/2015/rev, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015 i B8-0226/2015):

złożony przez następujących posłów:

Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Roberta Metsola, Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Barbara Matera i Kinga Gál w imieniu grupy PPE;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sorin Moisă, Claudia Tapardel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă, Silvia Costa, Miriam Dalli, Nicola Caputo i Zigmantas Balčytis w imieniu grupy S&D;

Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR;

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Cecilia Wikström, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel i Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE;

Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0070)

(Projekt rezolucji B8-0227/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

°
° ° °

Głos zabrał Bruno Gollnisch, z wnioskiem porządkowym dotyczącym zwrócenia się do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w sprawie asystentów parlamentarnych posłów Frontu Narodowego i aby zaprotestować przeciwko upublicznieniu tego faktu (przewodnicząca oświadczyła, że przewodniczący Parlamentu zostanie o tym poinformowany).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności