Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург

10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt и Stanislav Polčák

Доклад Георги Пирински - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt и Stanislav Polčák

Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Ангел Джамбазки и Marijana Petir

Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ангел Джамбазки, Marijana Petir, Csaba Sógor и Igor Šoltes

Процес на европейска интеграция на Косово - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Ангел Джамбазки, Jean-François Jalkh и Izaskun Bilbao Barandica

Доклад Dariusz Rosati - A8-0037/2015.
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt и Zoltán Balczó

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден четвъртък, 12 март 2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност