Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 maart 2015 - Straatsburg

10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt en Stanislav Polčák

Verslag Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt en Stanislav Polčák

Voortgangsverslag 2014 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki en Marijana Petir

Voortgangsverslag 2014 over Servië - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor en Igor Šoltes

Het Europees integratieproces van Kosovo - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh en Izaskun Bilbao Barandica

Verslag Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt en Zoltán Balczó.

De stemverklaringen worden voortgezet tijdens de vergadering van morgen donderdag 12 maart 2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid