Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 11 marca 2015 r. - Strasburg

10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt i Stanislav Polčák

Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r. - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki i Marijana Petir

Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r. - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor i Igor Šoltes

Proces integracji Kosowa z Unią Europejską - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh i Izaskun Bilbao Barandica

Sprawozdanie Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt i Zoltán Balczó.

Wyjaśnienia do głosowania będą kontynuowane na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym w czwartek 12 marca 2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności