Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 martie 2015 - Strasbourg

10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt și Stanislav Polčák

Raport Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt și Stanislav Polčák

Raportul pe 2014 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki și Marijana Petir

Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Serbia - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor și Igor Šoltes

Procesul de integrare europeană a Kosovo - B8-0214/2015 (2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh și Izaskun Bilbao Barandica

Raport Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt și Zoltán Balczó.

Explicațiile voturilor vor urma în ședința de mâine, joi 12 martie 2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate