Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg

10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: José Manuel Fernandes - A8-0027/2015
Liadh Ní Riada, Morten Messerschmidt a Stanislav Polčák

Správa: Georgi Pirinski - A8-0024/2015
Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Brian Hayes, Ivana Maletić, Morten Messerschmidt a Stanislav Polčák

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 - B8-0212/2015
Biljana Borzan, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki a Marijana Petir

Správa o pokroku Srbska za rok 2014 - B8-0213/2015 (2014/2949(RSP))
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Csaba Sógor a Igor Šoltes

Európsky integračný proces Kosova - B8-0214/2015
(2014/2950(RSP))
Franc Bogovič, Angel Dzhambazki, Jean-François Jalkh a Izaskun Bilbao Barandica

Správa: Dariusz Rosati - A8-0037/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Ivana Maletić, Caterina Chinnici, Morten Messerschmidt a Zoltán Balczó.

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na zajtrajšom plenárnom zasadnutí štvrtok 12. marca 2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia