Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 maart 2015 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 14.45 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid