Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. března 2015 - Štrasburk

13. Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vražda vedoucího představitele ruské opozice Borise Němcova a stav demokracie v Rusku (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Andrzej Duda za skupinu ECR, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD, Matteo Salvini – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser s osobním prohlášením v souvislosti s vystoupením, které učinil Elmar Brok, Elmar Brok k tomuto vystoupení, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark a Othmar Karas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski a Gerard Batten.

Vystoupila Federica Mogherini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 12.3.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí