Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. märts 2015 - Strasbourg

13. Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Andrzej Duda fraktsiooni ECR nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Petras Auštrevičius, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Schaffhauser, Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser Elmar Broki sõnavõtul põhineva isikliku avalduse tegemiseks, Elmar Brok selle sõnavõtu teemal, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski ja Gerard Batten.

Sõna võttis Federica Mogherini.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.3.2015protokoll punkt 8.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika