Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. kovo 11 d. - Strasbūras

13. Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (2015/2592(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Andrzej Duda ECR frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Cristian Dan Preda, Marju Lauristin, Mark Demesmaeker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Petras Auštrevičius (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser), Jiří Maštálka, Tamás Meszerics, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Jean-Luc Schaffhauser asmeniniu klausimu po Elmar Brok pareiškimo, Elmar Brok dėl šio pareiškimo, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Kaja Kallas, Heidi Hautala (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Gabrielius Landsbergis, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Tunne Kelam, Brando Benifei, Beata Gosiewska, Ivo Vajgl, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Michael Gahler, Richard Howitt, Gunnar Hökmark ir Othmar Karas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet, Igor Šoltes, Zdzisław Krasnodębski ir Gerard Batten.

Kalbėjo Federica Mogherini.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.4 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika